Zgodovina

1935
Začetki družinskega podjetja LGM – Ličarstvo Gregorc Mengeš segajo v leto 1935, ko Stane Gregorc st. v obrtni delavnici na Stari poti v Mengšu prične z barvanjem kovinske galanterije. Obrtna delavnica zaslovi predvsem po barvanju koles, ki so takrat zelo razširjeno prevozno sredstvo.

1975

Obrt prevzameta Stane ml. in Marinka Gregorc ter uvedeta postopek elektrostatičnega barvanja kovinskih izdelkov. Naprednejša tehnologija omogoči barvanje zahtevnejših izdelkov, zato se jima začno odpirati vrata v številnih uveljavljenih podjetjih.

1985

Ponudbo razširimo na področje prašnega barvanja kovinskih izdelkov. Ponudniki površinske zaščite kovin. Okolju prijazna tehnologija prašnega barvanja se je vedno bolj uveljavljala in v vse večji meri nadomeščala klasično "mokro" barvanje.

tl_files/slike/vsebina/Poslovna_stavba.jpg1993
Obrtna delavnica se pravno-organizacijsko preoblikuje v storitveno podjetje LGM, d. o. o.

1995
Razmere na trgu so v devetdesetih letih terjale povečanje obsega proizvodnje, zato v letu 1995 zgradimo nov obrat za prašno barvanje v mengeški obrtni coni. Ta korak pomeni velik napredek v ponudbi, saj se le-ta razširi še na barvanje fasadnih Al-profilov in pločevine ter okenskih profilov.

2000

Vzpostavimo sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9002.

2002

Investiramo v nov proizvodni obrat za barvanje obdelovancev manjših dimenzij. S tem razbremenimo obstoječi obrat in postanemo še fleksibilnejši pri izpolnjevanju zahtev po vedno krajših rokih dobave.

2007

Kot prvo podjetje v panogi nadgradimo sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 še s sistemom ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001. S certifikatom ISO 14001 naša vseskozi prisotna skrb za okolje dobi tudi uradno potrditev.

O podjetju Storitve Kakovost Okolje Reference Novice Kontakt

©2009 LGM, d. o. o., Vse pravice so pridržane.

Izdelava spletnih strani - Creatoor GROUP