Okolje

Vsi zaposleni v podjetju se zavedamo svoje odgovornosti do okolja. Kot potrditev našega okoljevarstvenega zavedanja in delovanja smo v letu 2007 pridobili certifikat ISO 14001.

certifikat ISO 14001:2015

Pomembnejša načela naše politike ravnanja z okoljem so:

  • Z lastno odgovornostjo in samokontrolo vsakega zaposlenega nenehno izboljšujemo in preprečujemo dejansko in možno obremenitev našega okolja po načelih dobrega gospodarja; zmanjšujemo porabo pitne vode in energentov.
  • Na področju ravnanja z okoljem izpolnjujemo vse zakonske zahteve, prav tako upoštevamo tudi zahteve odjemalcev in lokalne skupnosti.
  • Na osnovi prepoznanih pomembnih okoljskih vidikov imamo izdelane okvirne in izvedbene cilje ter programe ravnanja z okoljem.Vse zaposlene izobražujemo, obveščamo in motiviramo, da se na svojih delovnih mestih zavedajo odgovornosti do okolja.

ČISTILNA NAPRAVA

 tl_files/slike/vsebina/Cistilna_naprava.jpg

V podjetju smo opremljeni z lastno čistilno napravo, ki omogoča obdelavo odpadnih vod nastalih pri predobdelavi kovin pred barvanjem in z regeneracijo ionskih izmenjevalcev.

Odpadne tehnološke vode in regenerati ionskih izmenjevalcev se zbirajo v zbiralnikih, od koder se prečrpavajo v bazen za šaržno obdelavo. Tu v prvi fazi poteka redukcija šestvalentnega kroma (redukcija v kislem mediju – meritev Rx potenciala in pH vrednosti), nakar se izvede dodajanje flokulanta in nevtralizacija. Končna flokulacija se vrši s polielektrolitom. Šarža se prečrpa v zbiralnik mulja in filtrira na filter v stiskalnici. Filtrat iz stiskalnice odteka preko posode za končno kontrolo, kjer se izvaja meritev pretoka in pH vrednosti, v kanalizacijo. Filtriran mulj se odvaža na imobilizacijo preko pooblaščenega odjemalca. Zunanji monitoring odpadnih vod redno izvaja pooblaščeni izvajalec.

Skrbno pripravljeni poslovnik čistilne naprave in dnevnik čistilne naprave prikazujeta sledljivost našega dela skozi celotno obdobje.

KROGOTOČNA NAPRAVA Z IONSKIMI IZMENJEVALCI

 tl_files/slike/vsebina/Ionski_izmenjevalci.jpg

Kemijska preobdelava izdelkov zahteva tudi postopek izpiranja z demi vodo, s katero odstranimo delovne kemikalije s površine izdelkov. Demi voda s stalno prevodnostjo pod 30 mS se proizvaja v ionskih izmenjevalcih in stalno kroži v zaprtem sistemu med izpiralnimi kadmi predobdelave in ionskimi izmenjevalci. Bistveni elementi krogotočne naprave so antracitni filter nečistoč ter dve veji ionskih izmenjevalcev. Demi voda kroži vedno prek filtra in ene od obeh vej ionskih izmenjevalcev, dokler se veja ne iztroši. Vklopimo drugo vejo ionskih izmenjevalcev, iztrošeno vejo pa z regeneracijo pripravimo na ponovno uporabo.

 

Prednost zaprtega sistema je v stalnem zagotavljanju demi vode, ki je nujno potrebna za tehnološki proces, in v izredno majhni porabi sveže pitne vode, saj se voda v sistemu stalno čisti in mehča v ionskih izmenjevalcih. S svežo vodo je treba nadomeščati le izgube vode, ki na izdelkih odide iz procesa in izhlapi.

EKOLOŠKA PEČ ZA TERMIČNO RAZBARVANJE OBEŠAL

Proizvodni obrat je opremljen z ekološko pečjo za termično razbarvanje obešal. Čista obešala in s tem dobra ozemljitev izdelkov je pri elektrostatskem prašnem barvanju pomemben dejavnik za dosego visoke kakovosti izdelkov.

Proces poteka v dveh stopnjah:

  • V primarni komori poteka razgradnja barve na obešalih pri temperature do 420 °C. Barva razpade v pepel, ki ostane na obešalih, in uplinjene organske snovi.
  • V sekundarni komori uplinjene organske snovi dokončno zgorijo pri temperaturi od 850 do 910 °C.

O podjetju Storitve Kakovost Okolje Reference Novice Kontakt

©2009 LGM, d. o. o., Vse pravice so pridržane.

Izdelava spletnih strani - Creatoor GROUP